Trening umiejętności społecznych

 

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi oraz jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i dorosłych posiadających problemy w komunikacji międzyludzkiej. Dziećmi, którym może się przydać przebycie takiej terapii, są przede wszystkim te obarczone różnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Trening umiejętności społecznych bywa również zalecany osobom z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania (zaburzenia opozycyjno – buntownicze) oraz dzieciom i młodzieży z ADHD.  Na przykład dzieci z autyzmem dzięki treningowi umiejętności społecznych uczą się lepszego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi – podczas terapii zwraca się im uwagę na doświadczane przez innych emocje, ale i pokazuje istotność kontaktu wzrokowego w sytuacjach międzyludzkich. U osób lękowych dąży się z kolei do tego, aby były one w stanie odnaleźć się w większym zespole ludzi i potrafiły zainicjować i brać udział w grupowej rozmowie, a jednocześnie by nie odczuwały przy tym lęku i dyskomfortu.

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych (TUS) uczestnicy terapii są  zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. W tym celu podczas terapii nabywają oni  wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić:

  • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;
  • dyskutowanie;
  • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
  • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
  • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;
  • metody odmawiania;
  • nauczenie, jak pracować w grupie;
  • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
  • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.