Terapia logopedyczna

Przeprowadzanie diagnozy logopedycznej

Prowadzenie terapii logopedycznej w zakresie:

  • opóźnionego rozwoju mowy

  • wad wymowy tj.: niepoprawnej wymowy głosek (np. reranie, seplenienie, wymowa bezdźwięczna, między zębowa i inne)

  • mowy lub jej braku oraz zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z autyzmem, zespołem Downa lub innych o specjalnych potrzebach edukacyjnych