Terapia pedagogiczna

 

Prowadzenie terapii pedagogicznej dla dzieci, które:

  • mają problem z nauką czytania, pisania, matematyki

  • nie potrafią zapamiętać i stosować zasad ortografii

  • ciągle o czymś zapominają…

  • przeżywają trudności z adaptacją w środowisku szkolnym

  • mają problem z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem

  • posiadają zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi - ADHD; 

  • posiadają zaburzoną koordynację ruchową ( niezgrabność, męczliwość brak precyzji i płynności w wykonywaniu ruchów)

 

Diagnoza pedagogicznej w kierunku ryzyka dysleksji, dyskalkulii

Diagnoza umiejętności szkolnych

Diagnoza gotowości szkolnej