Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest uznana za jedną z najbardziej skutecznych i najlepiej przebadanych metod postepowania terapeutycznego. Wykorzystuje się ją m.in. w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. autyzm, Zespół Aspergera), jak również z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania (np. agresywne). Innymi słowy złoty środek na tzw. „niegrzeczne dzieci”. Metodę tę można stosować u osób w każdym wieku.