Nazywam się Dominika Kot. Od prawie 20-stu lat jestem nauczycielem polonistą i pracuję z dziećmi i młodzieżą, starając się sprostać wymaganiom zarówno uzdolnionym wychowankom, jak i tym, którzy mają specyficzne problemy w nauce. W tym też celu ukończyłam szkolenie z zakresu kreatywnego myślenia, metod i form pracy — „Odyseja Umysłu”. Pozwoliło mi ono na prowadzenie pomysłowych zajęć pozalekcyjnych i udział z grupą młodzieży w niezwykle kreatywnych konkursach (m.in udział w finale ogólnopolskiej „Odysei Umysłu”).

Wychodząc naprzeciw problemom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w 2004 roku ukończyłam studia podyplomowe „Logopedia korekcyjna”. Od tego czasu prowadziłam indywidualne i grupowe zajęcia z tego zakresu. Brałam udział w licznych projektach, pomagając dzieciom z wadami wymowy.

Szczególnie bliski mi ze względu na moje osobiste doświadczenia jest problem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aby im pomóc i poszerzyć własną wiedzę w tej dziedzinie, w 2016 r. ukończyłam: „Trzymodułowy kurs terapii behawioralnej” oraz szkolenie: „Stosowana analiza behawioralna kontra metoda opcji w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu”. Od trzech lat prowadzę zajęcia logopedyczno-terapeutyczne z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem. Do współpracy zapraszam więc dzieci i ich rodziców, którzy chcą pomóc swym pociechom, zagubionym i niemogącym się odnaleźć we współczesnym świecie.