Od zawsze są mi bliskie problemy dzieci i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika.

W 2008 r. poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności na podyplomowych studiach z terapii pedagogicznej.

Mam uprawnienia do prowadzenia terapii z zakresu: dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyspraksji i dyskalkulii – zaburzeń, które w bardzo istotny sposób wpływają na niepowodzenia dzieci w szkole, poważnie obniżają ich samoocenę i relacje w rodzinie.

 

9 lat byłam nauczycielem Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie i spełniałam swoje marzenie o pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadziłam też terapię z najmłodszymi dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie i prowadzę m.in. terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu m.in. z zespołem Aspergera.

 

W 2017 r. ukończyłam „Trzymodułowy Kurs Terapii Behawioralnej”. Terapię tę można z powodzeniem wykorzystać w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania lub ADHD.

Podczas zajęć wykorzystuję doświadczenie zdobyte podczas licznych kursów i szkoleń: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

„Wykorzystywanie piłek edukacyjnych EDUBAL”

„Dziecko agresywne w szkole i poza nią"

„Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym" Paula Dennisona.

 

Zajęcia i ćwiczenia prowadzę wykorzystując nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci i młodzieży pomoce edukacyjne. W pracy jestem kreatywna i otwarta – ukończyłam kurs „Odyseja Umysłu”® - amerykański program edukacyjny, którego celem jest inspirowanie rozwoju kreatywnego i krytycznego myślenia i zachęcanie młodzieży do twórczego rozwiązywania problemów.

Tolerancja, empatia, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, podejmowanie nowych wyzwań i kreatywność od zawsze były wartościami, jakie ceniłam i staram się przekazać je młodym ludziom